BI8A7221.jpg

BIO NOTE

For promotional use

ENGLISH

Monica Zielinski is a Polish-American journalism graduate from the United States. For most of her life (22 years) she lived with her parents (both Poles) in Connecticut, USA. In 2016, she moved to Warsaw immediately after graduation to get to know her Polish roots better and start working in news media. She worked for a magazine, writing mainly about business, culture and current events. She is currently working with a startup where she creates content about atmospheric accommodations. Recently, she also started her own YouTube channel, where she talks about her life in Poland and how it differs from life in the USA. In her free time, she likes to travel around Europe and less obvious corners of the world, visit her grandparents in Ostrołęka, read American crime novels, ride a bike and experiment with new recipes in the kitchen.


POLISH


Monica Zielinski jest polsko-amerykańską absolwentką dziennikarstwa, które ukończyła w Stanach Zjednoczonych. Przez większość życia (22 lata) mieszkała z rodzicami (oboje są Polakami) w Connecticut w USA. W 2016 r. przeprowadziła się do Warszawy od razu po studiach, aby lepiej poznać swoje polskie korzenie i rozpocząć pracę w mediach. Pracowała dla czasopisma, pisząc głównie o biznesie, kulturze i bieżących wydarzeniach. Obecnie współpracuje ze startupem, gdzie tworzy treści o klimatycznych noclegach. Niedawno założyła także własny kanał na YouTube, na którym opowiada o swoim życiu w Polsce i tym, czym różni się ono od życia w USA. W wolnym czasie lubi podróżować po Europie i mniej oczywistych zakątkach świata, odwiedzać dziadków w Ostrołęce, czytać amerykańskie powieści kryminalne, jeździć na rowerze i eksperymentować z nowymi przepisami w kuchni.